Vi bruker cookies/informasjonskapsler for å skape en så sikker og effektiv hjemmeside som mulig for våre kunder. Ved å bruke nettsiden vår aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler. Finn ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.

I Accept
 
YANMAR Marine

Personvernerklæring (for Kunder)

Yanmar Norge A/S som et datterselskap av Yanmar Europe B.V (“Selskapet”), tar med dette i bruk denne “Personvernerklæringen” (“Personvernerklæringen”) i forbindelse med tilgjengeliggjøring av sine tjenester innenfor markedsføring, salg, ettersalg, garanti og teknisk support (“Tjenesten”) til Kunden (“Kunden”), med det formål å oppfylle EUs personvernforordning (“GDPR”) samt å behandle Kundens personopplysninger på riktig måte.

1. Behandling av personopplysninger
(1) Definisjoner
“Personopplysninger” betyr alle data knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, inkludert, uten begrensning, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og kundens bruker-ID.
"Behandling” betyr all håndtering eller sett av handlinger som utføres med personopplysninger eller sett av personopplysninger, på automatisk eller annen måte, som f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpassing eller endring, henting, konsultasjon, bruk, tilgjengeliggjøring via overføring, spredning eller tilgjengeliggjøring på annen måte, oppstilling eller kombinering, begrensning, sletting eller destruksjon.
“Behandlingsansvarlig” betyr en juridisk person som alene eller i fellesskap med andre fastsetter formålene med og metodene for behandling av personopplysninger. “Databehandler” betyr en juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.

(2) Typer personopplysninger som samles inn Selskapet innhenter følgende typer personopplysninger vedrørende Kunden i forbindelse med Tjenesten:

a) navn, hjemmeadresse og/eller firmaadresse

b) telefonnummer, faksnummer

c) e-postadresse

d) relasjon til vårt nettverk

e) Interesser i våre produkter

f) informasjonskapsler, når de samhandler på nettstedet vårt. Les mer om vår informasjonskapselpolitikk


(3) Formål med bruk av personopplysninger Selskapet vil behandle Kundens personopplysninger for følgende formål:

å markedsføre Selskapets produkter og tjenester

å svare på henvendelser og forespørsler fra Kunden

å innhente garantikravopplysninger

å kontakte Kunden når tjenestekampanjer startes

å avgjøre om garantikrav skal godtas eller ikke godtas

å foreta betalinger i forhold til garantikrav

å yte ettergarantiservice

å forbedre hvordan kvaliteten på Selskapets produkter oppfattes

å forbedre den tekniske kvaliteten på Selskapets produkter

å administrere og overvåke kontaktene mellom Selskapet, Kunden og servicenettverket

å forbedre kundeopplevelsen og gi en brukeropplevelse på nettet av god kvalitet.


Hvis Selskapet behandler Kundens personopplysninger til andre formål enn de ovenstående, vil Selskapet informere Kunden på forhånd om slike nye bruksområder og andre forhold, hvis gjeldende lover krever det.
Ved å samtykke til denne Personvernerklæringen vil Kunden bli ansett for å ha samtykket til Selskapets behandling av personopplysningene deres innenfor omfanget av de ovenstående formålene, og Selskapet vil behandle Kundens personopplysninger basert på dette samtykket forutsatt at Kunden kan trekke tilbake slikt samtykke når som helst, og slik tilbaketrekking skal ikke påvirke noen legitim behandling som utføres i henhold til samtykket før tilbaketrekkingen. Selskapet kan også behandle Kundens personopplysninger innenfor rammen av ovennevnte formål for bruk på et juridisk grunnlag tillatt av GDPR.
Selskapet kan kreve at Kunden oppgir personopplysninger i forbindelse med levering av Tjenester. I slike tilfeller kan Selskapet ikke levere Tjenestene hvis en Kunde ikke oppgir personopplysningene sine.

(4) Lagringsperiode Selskapet vil beholde Kundens personopplysninger i den utstrekning Selskapet trenger slik informasjon for å oppnå de bruksformålene som er angitt i 1.(3) ovenfor, og vil straks slette dem når slike opplysninger ikke lenger er nødvendige.

(5) Overføring til tredjepart Selskapet kan oppgi personopplysningene til tredjepart, for eksempel Selskapets datterselskaper og tilknyttede selskaper, forhandlere, detaljister, skyselgere og entreprenører for Selskapet, etc., for å implementere bruksformålene angitt ovenfor. Slike tredjeparter som Selskapet kan gi Kundens personopplysninger til, omfatter de som ligger i land utenfor EØS-området ("EØS", inkludert, uten begrensning, Japan; det samme gjelder i det følgende), og Kunden anses å ha samtykket til følgende saker ved å samtykke til denne personvernerklæringen:

(a) Enkelte land utenfor EØS har kanskje ikke databeskyttelse på samme nivå som land i EØS. En del av rettighetene til Kunden i EØS er derfor ikke tilgjengelig.

(b) Personopplysningene blir bare overført til og behandlet av slike tredjeparter med formålene som er spesifisert i 1.(3) over, og

(c) Kundens personopplysninger kan gis til tredjeparter som er lokalisert i et land utenfor EØS.

(6) Innsyn, korrigering og andre prosedyrer i forbindelse med Personopplysninger Kunden har rett til å få tilgang til, be om korrigering, be om sletting, be om begrensning av behandlingen og motsette seg behandlingen av personopplysningene og be om dataportabilitet, med hensyn til personopplysningene som er lagret av Selskapet i samsvar med bestemmelsene i relevante lover og forskrifter. Slike forespørsler skal rettes til kontaktpunktet som er angitt i “5. Kontakt” som nedenfor.
Selskapet kan avslå Kundens forespørsel hvis Selskapet vurderer at det ikke finnes rimelig grunnlag for forespørselen, eller hvis forespørselen vurderes som overdreven. Kunden kan rette protester over Selskapets behandling av personopplysningene deres til datatilsynsmyndigheten i landet der Kunden befinner seg.

(7) Stoppe abonnement på direktemarkedsføring Hvis Kunden ønsker å stoppe abonnementet på Selskapets direkte markedsføring, kan Kunden ta kontakt med kontaktpunktet som er angitt i “5. Kontakt” nedenfor.

2. Sikkerhetstiltak For å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og tap osv., med hensyn til personopplysningenes karakter, graden av følsomhet og i hvilken grad dette kan påvirke Kunden, inkludert økonomisk innvirkning og psykisk skade i tilfelle personopplysningene blir behandlet på en ulovlig måte, har Selskapet utført omfattende evaluering og vurdering av risikoene for Kunden, og Selskapet har implementert nødvendige og formålstjenlige personlige, organisasjonsmessige og tekniske sikkerhetstiltak i samsvar med slik risiko for overtredelse av reglene for personopplysninger. Selskapet vil gjennomgå slike sikkerhetsstyringsforanstaltninger etter behov, sette opp prosessen for å iverksette utbedringstiltak, og kontinuerlig gjøre anstrengelser for å forbedre datasikkerheten.
Selskapet vil gjøre en innsats for å sikre riktig behandling av personopplysningene ved å begrense tilgangen for uvedkommende til kontorer der behandling av personopplysninger finner sted, gjennomføre bevisstgjørende opplæringsprogrammer for alle medarbeidere og ansatte som er involvert i sikring av personopplysninger, samt ved å utnevne ansvarlige for hver avdeling som behandler personopplysninger.
Hvis selskapet, i sin rolle som Behandlingsansvarlig, engasjerer en Prosessor, skal Selskapet velge en Prosessor som er i stand til å gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak og skal lede en slik Prosessor på en hensiktsmessig måte. I henhold til GDPR skal Selskapet utarbeide et register over behandlingen av personopplysninger.

3. Kontinuerlig forbedring Selskapet skal kontinuerlig gjennomgå og revidere sitt arbeid i forbindelse med behandling av personopplysninger for å opprettholde fullt samsvar med fremtidige endringer i GDPR, behandlingsmetoder og miljøet.

4. Tillegg til denne Personvernerklæringen Selskapet kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Selskapet skal fastslå ikrafttredelsesdatoen for endringen og informere Kunden innen 30 dager før denne ikrafttredelsesdatoen ved publisering på vårt nettsted og kundeportal. Kunder som fortsetter å bruke Tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen eller senere, vurderes å ha samtykket til den endrede Personvernerklæringen.

5. Kontakt Selskapets kontaktpunkt I forbindelse med denne Personvernerklæringen er angitt nedenfor. Alle spørsmål eller bekymringer i forbindelse med denne Personvernerklæringen eller Selskapets behandling av personopplysninger, eller eventuelle forespørsler angående tilgang til, korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen eller dataportabilitet av personopplysningene, skal rettes til dette kontaktpunktet:

Yanmar Marine International B.V.
Brugplein 11, Almere
0031-36-5493200
Email: ymi_privacy@yanmar.com

Yanmar Norge A/S
Prost Stabels vei 22, N-2020
SKEDSMOKORSET
Tlf: +47 64 83 43 50
E-postadresse: yno-yanmar@yanmar.com